Zásady zpracování osobních údajů - Handicap Zlín


Zásady zpracování osobních údajů

GDPR (General Data Protection Regulation) - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Handicap Zlín, z.s. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

  1. projekty, žádosti o dotace
  2. vedení účetnictví 
  3. smlouvy a objednávky služeb

Handicap Zlín, z.s. nenese odpovědnost za jakékoliv záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Mgr. Aleš Chudárek
telefon: +420 603 385 392
e-mail: handicap@handicap.cz