Klub dětí a mládeže - Handicap Zlín


Klub dětí a mládeže


Klub dětí a mládeže (KDM) pro účastníky jeho programů znamená: „Máme si kde hrát a tvořit, s kým cestovat, poznávat svět i sami sebe".

Klub se zabývá organizováním volnočasových aktivit pro děti a mládež s různým zdravotním postižením. Každoročně se pro ně pořádá letní a zimní tábor, aktivizační zájezd, hiporehabilitační pobyt a další jednorázové akce.

Děti mohou pravidelně docházet i do zájmových kroužků. Posláním klubu je integrace, a proto se jeho akcí mohou účastnit i děti bez postižení; jde o sourozence nebo kamarády handicapovaných účastníků anebo děti z dětských domovů. Asistenci dětem a mládeži (pomoc při hygieně, stravě, oblékání atd.) zajišťují nepostradatelní dobrovolníci.

Co je Klub dětí a mládeže - KDM

Neobyčejná parta desítek dětí a mládežníků s různým tělesným nebo mentálním postižením, o které se starají, a pro které připravují pestrý zážitkový program, neobyčejní dobrovolníci. S velkým nasazením jim pomáhají namísto rodičů. Ti si tak mohou oddychnout od náročné rodičovské úlohy a od zátěže permanentní péče.

Klub nejenže poskytuje tento druh krátkodobé úlevové péče, je také prostorem spontánní a přirozené integrace. Většiny programů se účastní vedle děti se zdravotním znevýhodněním i jejich vrstevníci bez postižení (tvoří zhruba čtvrtinu z účastníků akcí). Společně cestují, sportují, táboří, tancují, hrají si a poznávají svět i sebe. Učí se navzájem jedni od druhých, bez předsudků. Mají si co dávat a čím vzájemně obohatit.

 

Klub dětí a mládeže je místem pro aktivní využití volného času dětí, ať v řádech třeba jen několika hodin během zájmových kroužků a jednorázových akcích, anebo v řádu dní a týdnů během víkendovek a pobytových akcí. Není nijak snadné vytvořit program pro tak různorodou skupinu, aby se všichni zabavili a aktivně se do programu zapojili. Každou hru, soutěž a činnost je potřeba upravit na míru. Každému účastníkovi se musí přiřadit vhodná role, kterou zvládne, nikdo nesmí „stát v koutě“. Je potřeba všechny děti zaměstnat tak, aby se každé projevilo v tom, co mu jde, aby si každé sáhlo ke svým hranicím, aby se každé „zapotilo“ přiměřeně svým schopnostem a dovednostem.

Pro koho je klub určený

Klub je otevřená skupina dětí a mládeže s tělesným postižením, včetně vozíčkářů, děti s dětskou mozkovou obrnou, epilepsií, mentálním postižením, kombinovaným postižením a v rámci integračních snah i pro jejich zdravé vrstevníky z řad sourozenců, kamarádů a dětí z dětských domovů. V širším kontextu patří do cílové skupiny i rodiče a rodiny účastníků akcí klubu, protože jim přinášejí velmi důležité odlehčení při každodenní nesnadné péči.

Co děti na akcích klubu zažijí

Pokud přijdou mezi nás, mohou se těšit na to, že na vlastní kůži poznají význam slov: smích, zážitky, tvořivost, výzvy, pochopení, kamarádi, fantazie, sebepoznání nebo také bourání „bariér“.

Co nezažijí

Každopádně nezažijí nudu, samotu, posměch, nebo třeba netrpělivost. 

Co klub nabízí

  • jarní pobyty na koních (hiporehabilitace)
  • letní pobytové tábory
  • letní příměstské tábory
  • poznávací zájezdy (pro mládežníky starší 18 let)
  • zimní prázdninové pobyty
  • víkendové pobytové akce
  • zájmové kroužky (Áčko - arteterapie, Divokruh - dramaťák i s natáčením filmů, dříve výtvarný, keramický, taneční, zálesácký, plavecký atd.)
  • jednorázové akce (besídky, výlety, Videosetkání, závody, turnaje atd.)

Má klub co nabídnout i starším?

Pro plnoleté mládežníky, většinou odrostlé účastníky dětských akcí klubu, organizuje Handicap Zlín poznávací zájezdy po vlastech českých. Těchto týdenních výprav se účastní 30 - 40 cestovatelů (z toho 7 až 10 vozíčkářů), a protože se v programu nešetříme, zažívají účastníci zájezdu pokaždé tak trochu anabáze plné dobrodružství. Není snadné nalézt v republice pokaždé nové bezbariérové místo pro ubytování a je až s podivem, že klub zatím pokaždé našel místo nové.

 

Střídáme vlaky, autobusy, auta, metro, tramvaje a zbytek vždycky dojdeme pěšky, abychom z místa pobytů podnikali hvězdicovitě výpravy za poznáním. Denně navštívíme nejméně tři lokality a můžeme se pochlubit, že už máme projeté Jeseníky, Krkonoše, Český ráj, Vysočinu, Lipensko, Beskydy, Plzeňsko, Prahu, Polabí, Hanou, Třeboňsko a řadu dalších míst.

Kdo se při akcích o děti a mládežníky stará

O program, dohled a osobní asistenci dětem s postižením se starají nezbytní vedoucí a asistenti z řad dobrovolníků. Musejí zvládnout zejména péči o jejich hygienu, dopomáhají jim při stravování, při oblékání a přesunech. A nejen to, jsou jim osobními „vrbami“, motivátory, průvodci, utěšiteli i povzbuzovači. Současně plní role „amatérských pedagogů a psychologů“, animátorů, kreslířů, kostymérů, kulisáků, rekvizitářů, zvukařů, herců, kreativců, hudebníků, grafiků, fotografů, kameramanů atd.

 

Každý umí něco a dohromady „je to dílo“! Většina z nich byli anebo jsou odchovanci klubu. Zažili v našich řadách v dětství něco, co pak chtějí předávat dál. Úžasné. Všichni pracují dobrovolnicky bez nároku na finanční odměnu, během pobytových akcí často na úkor svých osobních dovolených. Zaslouží si obdiv a respekt. Je skvělé, že za celou dobu existence spolku se podařilo každoročně potřebných cca třicet dobrovolníků oslovit. Děkujeme jim za vše co, a hlavně s jakým nasazením a láskou, dělají. 

Putování časem a různými světy

Většina akcí, zvláště zimních pobytů a letních táborů, má svůj námět a je motivována určitou dobou, knihou nebo filmem. Děti se tak už ocitly na Divokém západě,
v Kocourkově, mezi Indiány, v době Tří mušketýrů, u kulatého stolu krále Artuše,
v době císaře Rudolfa II., pásly skutečné ovce na valašském táboře, natáčely velkofilmy v Hollywoodu, stoupaly na Mt. Everest.

 

Také zachraňovaly Harryho Pottera, pomáhaly Elze v Ledovém království, prošly se pohádkami, poznaly Rychlé šípy, letěly vesmírem, rozmluvily a rozpohybovaly draka, potkaly se v komiksu s Asterixem, nebo bojovaly s piráty... a to není zdaleka vše...

Prostor na zážitky

Členové klubu se například prošli i přesto, že jich bylo a je spousta na vozíčcích, jeskyněmi, sjeli pár řek na raftech, stanovali v podsadových i běžných stanech, letěli vojenským letadlem, projeli se v závodních autech, jeepech nebo i v tanku, řídili motorový člun, sfárali do dolu, najezdili stovky kilometrů na koních, navštívili desítky hradů, zámků, muzeí, kostelů a aquaparků, nebo třeba elektrárny, skanzeny, ZOO, pivovary, jeskyně, nebo třeba dojili kozy, rýžovali zlato, sjeli několik bobových drah, taky chytali ryby, stříleli z luku, přezpívali stovky písniček (nejen) u táboráků, protančili stovky hodin na diskotékách, překonali desítky stezek odvahy... a tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. 

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

Fotky a videa z akcí KDM najdete v galeriích ZDE

Články KDM najdete na Nástěnce