Sportovní klub - Handicap Zlín


Sportovní klub


Sportovní klub osob se zrakovým postižením SK Handicap Zlín vznikl při našem spolku už v roce 1994. Zapojili se do něj především kuželkáři, kteří do té doby sportovali pod TJ Start VD Zlín. Prakticky po celou dobu své existence sdružuje klub ve svých řadách především dospělé sportovce. Jejich hlavními sportovními odvětvími jsou vedle kuželek ještě bowling a zvuková střelba.

Smyslem klubu je samozřejmě aktivním sportem dosahovat dobrých umístění, ale není vždycky tím hlavním. Sport pomáhá - nejen tělu, ale i dobré mysli a šťastné duši. Člověk „nesedí jen tak doma", ale aktivizuje se, utužuje při závodech a na turnajích přátelství, cestuje, dostává se mu dalšího uplatnění a často i pocitů radosti z vítězství. A to všechno dohromady není málo...

 

U všech těchto sportů potřebují naši sportovci dopomoc druhé osoby, ať už při cestách na závody a turnaje anebo přímo na sportovištích. Samotné sportovní výkony už leží samozřejmě jen a jen na nich. Zvládají je s přispěním drobných úprav pravidel nebo s použitích technických pomůcek. V kuželkách hrají takříkajíc „do plných“ a nedohazují, v bowlingu mají na dráze pro jistější pohyb připevněné návodné zábradlíčko, a ve střelbě je ke středu terče nenavádí zrak, ale sluch. Podle toho jak míří svou laserovou zbraní přesně, tak vysoký tón střelnice vydává; a nejvyšší je slyšet na desítce. Pak už stačí jen pevně držet zbraň a mít jemný prst na spoušti. Střílí se buď z pistole, nebo z pušky. Zbraně jsou na první pohled stejné, i technika způsobu střelby je podobná, jen ze zbraní nevyletí náboj, ale paprsek a úspěšnost každého zásahu oznamuje počítač. A aby měli všichni úplně stejné podmínky a nezvýhodňovaly sportovce, kteří mají ještě zbytky zraku, střílí se se zakrytýma očima.

V kuželkách se naši sportovci zúčastňovali celostátní ligy zrakově postižených a každoročně mnoha turnajů v České republice i v zahraničí, několikrát členové klubu také reprezentovali ČR na Mistrovství Evropy. Členové sportovního klubu vybojovali nesčetná vítězství a dobrá umístění na Mistrovstvích ČR a na desítkách turnajů. Přehled výsledků najdete uvedený po jednotlivých letech níže.

Momentálně je naším sportem číslo jedna hlavně střelba, kde vévodíme mnoha výsledkovým listinám, ale ani na ostatní sporty nezapomínáme.

Od roku 2013 pořádáme každoročně celostátní turnaj ve zvukové střelbě Zlínské kruhy.

Velmi rádi představujeme přehled výsledků, závodů a umístění našich sportovců.
... a že to už je za ta léta medailí, výjezdů, utkání a setkání.

 

Gratulujeme a děkujeme všem, kdo závodí, za skvělou reprezentaci, a děkujeme i všem, kdo sportovcům k jejich výkonům pomáhají.

 

 

  Články a fotogalerie