Partneři let minulých - Handicap Zlín


Partneři let minulých

DĚKUJEME VÁM!

Aby mohla být činnost spolku Handicap Zlín tolik pestrá a bohatá, předpokládalo to vždy, mít se o koho opírat. Jeden pilíř úspěchu tvořili pracovníci a dobrovolníci organizace, ten druhý úplně stejně důležitý, tvořily přízeň a štědrost našich podporovatelů, finančních a materiálních dárců, zadavatelů reklamy, dárců nezištných služeb, mediálních partnerů, dobrovolníků a dalších ´dobrodějů´ různých druhů. Je skvělé, že je obsah, ukrytý za následujícími odkazy, tak plný.

Posíláme všem VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. Rádi uvádíme jejich jména a obchodní značky na této Tabuli handicapácké cti.  Víc učinit nemůžeme. I když, možná, můžeme. Všechny, kdo jste nám pomáhali a ještě pomáháte, na dálku zdravíme, posíláme úsměvy, a kdo jej příjme, posíláme od "Handicapáků" i srdečné obejmutí. Pokud jsme na této Tabuli cti někoho vynechali, omlouváme se; každopádně posílané pozdravy, úsměvy a obejmutí vám náleží stejně!