Na?e projekty

 

Facebook
Lidé ve sdružení

Organizační struktura a kontakty na pracovníky


Organizační struktura a vybrané kontakty
   
A. Chudárek | 21.11.2019 | ... Lidé ve sdružení


Zde představujeme jména statutárního zástupce a členů výboru, (kteří vzešli z voleb členské schůze 21.04.2016 na dobu 5 let), supervizora a přibližujeme organizační strukturu provozu sociálních služeb a ostatních aktivit spolku Handicap Zlín, z.s.

Nejvyšším orgánem spolku je ČLENSKÁ SCHŮZE

PŘEDSEDA - statutární orgán
Mgr. Aleš Chudárek - zastupuje spolek navenek a jedná za něj

VÝBOR
je výkonným orgánem spolku; řídí jeho činnost mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené členskou schůzí a stanovami:
• Mgr. Aleš Chudárek (předseda) - 603 385 392
• Bc. Ludmila Weinhönigová (místopředseda) - 604 328 003
• Tomáš Baxa
• Mgr. Jana Kasáčková
• Martin Pavlík

Projekty spolku mají společný technický (podpůrný) personál:

Ředitel jako koordinátor projektů
• Mgr. Aleš Chudárek - tel.: 603 385 392 - email: handicap@handicap.cz
Účetní, mzdová účetní
• Bc. Lucie Slaměnová - e-mail: ucetni@handicap.cz

1. OSOBNÍ ASISTENCE
• sociální pracovnice Mgr. Hana Chrastecká - tel.: 603 702 343 - email: asistence@handicap.cz
• 8 osobních asistentů na PS, 4 na DPČ a 4 na DPP

2. DOPRAVNÍ SLUŽBY
• dispečerka Mgr. Hana Chrastecká - tel.: 605 546 679, 577 211 475
• 2 stálí řidiči + 1 na DPČ, 1 pracovník vykonávající doprovod ve voze

3. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
• vedoucí klubu (DPČ) - tel.: 603 385 392 - email: handicap@handicap.cz
• vedoucí kroužků Dita Cettlová, Michaela Kostovská, Mgr. Lenka Chudárková a Lenka Krajčová (DPP)
• zdravotník
• dalších 25 - 30 dobrovolníků jako oddíloví vedoucí a asistenti na akcích - koordinátor dobrovolníků Bc. Ludmila Weinhönigová - tel.: 604 328 003.

4. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
• vedoucí klubu Helena Hradilová - tel.: 739 225 518

5. Dobročinný obchod DOBRODĚJ
• 42. budova areálu bývalého Svitu
• pracovnice - Marcela Hrdá (dobrovolnice) - tel.: 736 749 240, email: dobrodej@handicap.cz.

SUPERVIZOR
Pro odbornou pomoc a podporu pracovníkům je k dispozici nezávislý supervizor
• Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

Přečteno: 9209x (naposledy 27.11.2022 v 23:36) | Číst článek

Počet článků v této kategorii: 1
Celkový počet článků: 856

Handicap Zlín, z.s. © 2004 - 2022 | www.handicap.cz | handicap(a)handicap.cz
Pedstavujeme se Vm
Nai partnei 2021
Nai partnei 2020 Standardy kvality na vbornou!