Na?e projekty

 

Facebook
Co je KDM


Co je KDM (Klub dětí a mládeže)?
   
A. Chudárek | 2.7.2016 | ... Co je KHD


Jednou z prvních aktivit sdružení už na počátku existence bylo pořádání pobytových a jednorázových akcí pro děti a mládež s různým druhem postižení. Záhy byl založen Klub dětí a mládeže Handicapu Zlín, nabízející pro děti ročně desítky akcí a pravidelnou činnost v řadě zájmových kroužků.


Účastní se jich především děti se zdravotním postižením jako jsou vozíčkáři, děti s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií, se zrakovým postižením, s mentálním postižením, s kombinovaným postižením atd. Ale v rámci integračních snah je téměř při všech aktivitách klubu přítomno i několik jejich sourozenců a kamarádů bez postižení, včetně dětí z dětských domovů. Není jednoduchým úkolem skloubit a vymyslet program pro tak různorodou skupinu dětí, nicméně trvalý zájem o akce klubu dává tušit, že se to daří.

Klub nabízí aktivní využití volného času pro více než 80 dětí. Nabídka akcí je různorodá a rozložená rovnoměrně do celého roku, takže si děti mohou vybrat z množství táborů, víkendových i jednorázových akcí - nebo třeba některý ze zájmových kroužků (výtvarný, taneční, keramický, dramatický nebo arteterapii).

Cílem činnosti je co možná největší možná míra integrace zdravotně postižených dětí, prostředky pak co největší pestrost programu - proto má většina akcí svůj námět a je motivována určitou dobou, knihou nebo událostí. Organizátoři akcí se snaží také o maximální vytížení každého dítěte s přihlédnutím k druhu a míře jeho postižení a jeho schopnostem. Proto musí připravit hned několik variant a způsobů hodnocení třeba jen jediné hry, soutěže či jiné části programu. Tradičním mottem tohoto klubu (a ostatně sdružení všeobecně) je věta: „Všechno jde, jen někdy trochu jinak.“

Na pobytových akcích během zimních a letních prázdnin se děti v průběhu let ocitly např. v době Rudolfa II., procházely českými tradicemi, stoupaly na Mt. Everest nebo provozovaly vlastní televizní studio. Jindy byl tábor protkán pohádkami, indiánskou tématikou nebo třeba motivy z filmů jako Nekonečný příběh, Pán prstenů atd.

Neodmyslitelně patří do programu klubu každoročně alespoň jeden týdenní tábor s hiporehabilitací, ozdravnou jízdou na koních. K tradičním akcím patří také kratší pobytové akce. Za všechny vzpomeňme např. Country-víkend, Moto-víkend, řadu Indián-víkendů, Crazy-víkend, cestu pohádkovým lesem, víkendovku plnou barev a mnoho dalších. Nechybějí ani karnevaly, diskotéky, mikulášské a vánoční besídky nebo třeba sportovní akce jako závody na vozících, turnaje v různých hrách, boccia, plavecké závody atd. Vlastní činnost prezentuje Klub dětí a mládeže pořádáním dokumentačních výstav a promítáním filmových sestřihů z akcí (Videosetkání).

Kolektiv výchovných a rehabilitačních pracovníků, kteří o děti pečují, je složený z lékaře, hlavního vedoucího, patřičného počtu vedoucích, instruktorů a osobních asistentů. Všichni - i na úkor svých dovolených - pracují bez nároku na finanční odměnu! Patří jim velký obdiv a dík!


Během let jsme museli řešit program i pro odrůstající děti, a tak jsme začali s mládeží cestovat po vlastech českých. Jsou to anabáze, protože jde o výpravy pro cca 35 účastníků a z toho je vždy 8 - 10 vozíčkářů. Jezdíme vlakem (s všemožným i nemožným přesedáním, přepřaháním vagónů atd.) a na místě pobytu pak pořádáme denně za pomocí autobusu hvězdicovitě výpravy za poznáním. Hledáme bezbariérové lokality, ale zdaleka ne vždy se daří putovat bez bariér. Pak nastupují silné paže našich asistentů - dobrovolníků - a hlavně jejich nadšení. Proto jsme mohli vyjet na Praděd, sfárat do ostravských dolů, vidět svět z mnoha rozhleden nebo se projet po Jizeře na raftech. Máme za sebou Krkonoše, Český ráj, Jeseníky, Vysočinu, Lipensko, Beskydy, Plzeňsko, Prahu, Polabí...

Hlavním podporovateli činnosti Klubu dětí a mládeže je statutární město Zlín, Zlínský kraj

...............

a řada firemních a individuálních dárců - jejichž přehled uvádíme každý rok zvlášť v sekci "Naši partneři".

Přečteno: 5503x (naposledy 30.9.2022 v 04:55)

Handicap Zlín, z.s. © 2004 - 2022 | www.handicap.cz | handicap(a)handicap.cz
Pedstavujeme se Vm
Nai partnei 2021
Nai partnei 2020 Standardy kvality na vbornou!