Brožura o (bez)barierovosti nejen Zlína - Handicap Zlín
Nacházíte se: Nástěnka / Ostatní

Brožura o (bez)barierovosti nejen Zlína

21. 9. 2015

... byli jsme u jejího vytvoření.

Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti, tak přesně se jmenuje přínosná publikace, kterou ocení vozíčkáři, i maminky s kočárky. Jako jedni z konzultantů jsme se na ní podíleli i my. Pokud o ni někdo má zájem, máme u nás několik výtisků k vyzvednutí (zdarma).

Více o ní najdete např. v Parlamentních listech, píšou např.:
Předkládanou publikaci, určenou zejména osobám se sníženou pohyblivostí a osobám upoutaným na invalidní vozík, vydal Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína s cílem poskytnout jim co možná největší přehled o vzdělávacích, informačních, správních, zdravotnických a poradenských institucích, kulturních a sportovních zařízeních, restauracích, zábavních podnicích a dopravě, které mají možnost ve Zlíně a zapojených obcích navštívit.

Smyslem tohoto počinu bylo přehledné zmapování vybraných (důležitých) institucí a zařízení tak, aby bylo okamžitě zřejmé, v jakém rozsahu jsou (bez)bariérové. Z tohoto důvodu jsme přizpůsobili formát brožury tak, aby se mohla běžně používat, tzn. aby se vešla do větší kapsy či menšího příručního zavazadla (kabelky). Volili jsme jednoduché symboly, ze kterých je hned jasné, zda je objekt bezbariérově přístupný, a zda je u něj bezbariérové parkovací stání a toaleta. Během mapování jsme zjistili, že v některých objektech je situace složitější, proto jsme údaje doplnili poznámkou (např. o tom, ve kterém podlaží se nachází bezbariérová toaleta, stání aj.).

Přidanou hodnotou uvedené aktivity je i to, že jsme my „zdraví“, kteří jsme se na mapování podíleli, zjistili, že ani v našem městě (a okolí) ještě není situace pro občany s tělesným postižením zdaleka „růžová“. Naprostá většina vlastníků a nájemců zkoumaných objektů  byla velmi vstřícná a ochotná (a zato jim patří velký dík).

V brožuře jsme se zaměřili na posuzování objektů optikou občana s tělesným postižením.  Poděkování patří zástupcům nestátních neziskových organizací, se kterými jsme systém a způsob mapování konzultovali. Byly jimi: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., „HANDICAP (?)“ Zlín, NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. a Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. – místní organizace Zlín. Za grafickou úpravu brožury a její přípravu k tisku pak Centru služeb postiženým Zlín, o. p. s. Největší dík patří kolegům z Odboru sociálních věcí našeho úřadu a zástupcům do projektu zapojených obcí správního obvodu, kteří se na mapování objektů osobně podíleli.

Doufáme, že tato brožura přispěje k vyšší informovanosti tělesně postižených občanů Zlína, Fryštáku, Lípy, Lukova, Sazovic a Želechovic nad Dřevnicí a díky ní -  v konečném důsledku - zvýší i jejich mobilitu.     

 

Zvětšit